Simbahan ng Bacon

Simbahan ng Bacon Nagsimula bilang Visita ng Casiguran at naging hiwalay na parokya sa ilalim ng pamamahala ng Pransiskanong si Padre Antonio De San Francisco, 1617. Itinayo ang unang simbahan yari sa nipa at kawayan sa Pigsabunan at isinailalim sa patronato...