Pitik Bulag

Isang katutubong larong pambatà ang pitík bulag. Dalawa ang kailangang manlalaro. Isa ang nagtatakip ng kaniyang mga matá sa pamamagitan ng isang kamay. Pinipitik ng ikalawa ang kamay na nakatakip sa matá. Hinuhulaan ng una ang ititikwas na daliri ng ikalawa....

Pintakasi

Pintakasi Kahulugan (Meaning) Itinatawag ngayon ang pintakasi sa pagdaraos ng espesyal na pasabong kung Linggo o may kapistahan. Naiiba ito sa karaniwang pasabong dahil maaaring magtagal nang tatlong araw. Ngunit iba ang sinaunang kahulugan ng pintakási. May haka nga na mula...

Pintados

Naging bansag ang Pintados sa mga táong nakita ng mga Espanyol sa Kabisayaan sa kanilang pagdating noong 1668. Sa wikang Espanyol, ang pintados ay nangangahulugang mga may pinta dahil sa mga guhit sa katawan ng mga tao. Ang pagguhit ng makukulay...

Ama ng paglilimbag

  Ama ng paglilimbag Itinuturing si Tomas Pinpin na “Ama ng Paglilimbag” sa Filipinas dahil siyá ang unang tanyag at kinikilálang manlilimbag na katutubo nang ipasok ang imprenta ng mga Espanyol. Ipinalalagay na isinilang siyá sa loob ng mga taóng 1580...