Pintados

Naging bansag ang Pintados sa mga táong nakita ng mga Espanyol sa Kabisayaan sa kanilang pagdating noong 1668. Sa wikang Espanyol, ang pintados ay nangangahulugang mga may pinta dahil sa mga guhit sa katawan ng mga tao. Ang pagguhit ng makukulay...

Ama ng paglilimbag

  Ama ng paglilimbag Itinuturing si Tomas Pinpin na “Ama ng Paglilimbag” sa Filipinas dahil siyá ang unang tanyag at kinikilálang manlilimbag na katutubo nang ipasok ang imprenta ng mga Espanyol. Ipinalalagay na isinilang siyá sa loob ng mga taóng 1580...

Pinoy

  Pinoy ang kolokyal na tawag sa mga Filipino sa loob at labas ng Filipinas. Mula ito sa hulíng dalawang pantig ng “Pilipino” at dinagdagan ng panlaping –y, na karaniwang ginagamit sa pagpapalayaw, gaya sa Moy, Totoy, Loloy, at iba pa....