Pag-Ibig Fund Calamity Loan

Ang Pag-ibig ay may calamity loan para sa mga aktibong miyembro na nakatira sa mga lugar na idineklara ng local government unit (LGU) as under a state of calamity.

Sa panahon ng bagyo o anumang kalamidad, maaasahan mo ang Pag-Ibig fund calamity loan.

Pinakamababa ang interest, 5.95% per annum na lang mula sa dating 10.75% per annum.

Maaaring mag-loan ng katumbas ng 80% ng iyong savings.

Bibigyan ka ng tatlong (3) buwang palugit bago bayaran ang unang amortization ng iyong calamity loan upang mailaan ang pera sa mga pangangailangan.

Mungkahing Basahin: