Ano ang kahulugan ng mga kulay sa watawat ng Pilipinas

Ano ang kahulugan ng mga kulay sa watawat ng Pilipinas?
Ang puting tatsulok ay nangangahulugan ng
  • kalayaan
  • kapatiran, at
  • pagkakapantay-pantay

Ang kulay asul ay nangangahulugan ng

  • kapayapaan
  • katotohanan, at
  • katarungan

Ang kulay pula ay nangangahulugan ng

  • kagitingan, at
  • pagkamakabayan

Mungkahing Basahin