Pinakaligtas na lungsod sa buong mundo

Alam mo ba kung saan ang pinakaligtas na lungsod sa buong mundo?

Ang pinakaligtas na lungsod o siyudad sa buong mundo ay ang mga sumusunod:

  • Abu Dhabi
  • Doha
  • Osaka
  • Singapore
  • Basel
  • Quebec City
  • Tokyo
  • Bern
  • Munich
  • Irvine, California

Ang impormasyong ito ay galing sa pananaliksik ng (CEOWORLD).

Ang impormasyong ito ay nai-post ng @spectatorindex sa kanilang twitter account.

Mungkahing Basahin:

Leave a Reply