Simbolo ng walong sinag ng watawat ng Pilipinas

Ano ang ibig sabihin ng walong sinag ng watawat ng Pilipinas?

Ang simbolo ng walong sinag sa watawat ng Pilipinas ay kumakatawan sa pinaka-unang mga probinsiya ng Pilipinas na nag-aklas laban sa gobyerno ng Espana sa Pilipinas.

Ang mga probinsiyang ito ay ang mga sumusunod:

  1. Manila
  2. Batangas
  3. Nueva Ecija
  4. Bulacan
  5. Pampanga
  6. Cavite
  7. Laguna
  8. Tarlac
Mungkahing Basahin: