Ano ang bakawan?

Ang bakawan (Rhizopora mucromata) ay isang uri ng punongkahoy na tumutubo sa tubig-alat
o tabang.
Karaniwan itong makikitang tumutubo malapit sa karagatan.
Natatangi ang mga ugat nito dahil maaari itong mabuhay sa ibabaw o ilalim ng tubig. Ang mga ugat nito ay may espesyal na katangian na mabuhay sa parehong ibabaw at sa ilalim ng tubig.
Ang punong ito ay karaniwang lumalaki nang mula dalawa (2) hanggang sampung (10) metrong  taas.
Ang terminong bakawan ay isa pang kahulugan.
Maaari itong tumukoy sa pook na maraming punongkahoy na bakaw o bakawan, isang lugar pumapagitna sa lupa at karagatan na tinitirahan ng mga isda.
Ang punongkahoy na bakawan ay sinasabing pinagmumulan ng materyales sa paggawa ng bangka at muwebles.
Ginagamit din ito para sa paggawa ng uling.
Ang katas ng dahon at balat ng kahoy naman ay nagagamit na sangkap na pangkulay. Maaari din itong pagkunan ng pagkain tulad ng pulut, suka, at mantikang panluto.
Napakahalaga ng bakawan sa ating kaligiran.
Nagbibigay ito ng tirahan hindi lamang sa mga isda kundi maging sa mga ibon at iba pang ilahas na hayop. Tumutulong din ito sa paglilinis ng ating hangin at katubigan sa pamamagitan ng matitibay na mga dahon at ugat nito.
Nagbibigay-proteksiyon din ito sa mga tirahang malapit sa pampang dahil napipigilan nito ang paghampas ng hangin at pagragasa ng alon mula sa karagatan lalo sa panahon ng bagyo.
Ang bakawan ay tinatawag ding 
  • bakaw,
  • bakawang babae,
  • bakhaw,
  • bako,
  • bukaw,
  • mangrove, at
  • tagasa.
Pinagmulan: Kermit Agbas
Mungkahing Basahin: