Sino si Julian Felipe?

Si Julian Felipe (Hul·yán Fe·lí·pe) ay kinikilála bilang kompositor ng musika ng Pambansang Awit ng Filipinas, ang Marcha Nacional Magdalo na ngayon ay kilala bilang Lupang Hinirang.

Ilan sa mga unang komposisyon ni Felipe ay ang

  • Mateti el Santisimo, 
  • Cintas y Flores Rigodones, 
  • Amorita Danza, at 
  • Reina de Cavite. 

Nagwagi siya sa Exposicion Regional na ginanap sa Maynila noong 1895, at inanyayahang maging kasapi ng Sociedad Musical de Santa Cecilia.

Sa pagsiklab ng Himagsikang 1896, sumanib siya sa kilusan at nadakip ng mga Espanyol. Pagkalaya, kinuha siya ni Heneral Emilio Aguinaldo bilang piyanista at kompositor ng kilusan.

Nang ihayag ang Kalayaan ng Filipinas noong 12 Hunyo 1898 sa balkohahe ng bahay ni Heneral Aguinaldo sa Kawit, Cavite, iwinagayway ang watawat ng bansa kasabay ng pagtugtog ng martsang kinatha ni Felipe.

Hinirang siyang direktor ng Pambansang Banda ng Unang Republika ng Filipinas. Nanilbihan siyang konsehal ng Lungsod Cavite noong 1902.

Isinilang siya noong 28 Enero 1861 sa bayan ng Cavite kina Justo Felipe at Victoria Reyes.

Nag-aral siya sa pampublikong mababang paaralan sa Cavite at Binondo, Maynila. Maaga siyang natutong tumugtog ng piyano at organo.

Nagkaroon siya ng limang anak sa asawang si Irene Tapia at pumanaw noong 2 Oktubre 1944.

Pinagmulan: NCCA Official | Flickr

Mungkahing Basahin:

Leave a Reply