Meningococcemia

Ano ang mga sintomas ng meningococcemia?

Alamin kung ano ang mga sintomas ng meningococcemia o meningococcal Septicemia

Mga sintomas:

  • Lagnat, 
  • Ubo, 
  • Sakit ng ulo, 
  • Pagkapagod, 
  • Pagsusuka, 
  • Pananakit ng kalamnan, 
  • Mga pulang rashes na lumalaki na parang pasa na nagiging kulay ube sa kalaunan.

Agad kumonsulta sa pinakamalapitna health facility sa inyong lugar kung may mga sintomasna nabanggit.

Pinagmulan: @DOHGov

Mungkahing Basahin: