Dapdap

Ang dapdap ay isang uri ng punongkahoy na kabilang sa pamilya ng Leguminaceae at ito ay may botanikong pangalan na Erythrina variegata. Ito ay tumataas ng 15 hanggang 20 metro.

Ang mga bulaklak nito ay kulay matingkad na kahel at ang mga dahon nito ay berde. Ang katas ng mga dahon nito ay ginagamit upang lunasan ang ilang karamdaman tulad ng hika at ubo.

Marami pang ibang gamit ang dapdap bukod sa pagiging gamot. Ito rin ay magandang pananim. Nagsisilbi itong gapangan ng mga halaman tulad ng paminta at banilya. Ginagamit din ito sa mga taniman ng kape at kakaw at nagbibigay ng lilim sa mga pananim na nangangailangan nito para sa magandang pagtubo. Nagsisilbi din itong tagabasag ng malalakas na hangin kaya nagdudulot ng proteksiyon sa mga taniman. Marahil, ito ang nása isip ng lumikha ng sumusunod na tulang pambata:

Nasaan ang alitaptap?

Nása punò ng dapdap.

Bakit di makalipad?

Balî-balî ang pakpak.

Madilim marahil ang gabi, at isang musmos ang naghahanap ng alitaptap. Sinagot siyá ng magulang (ng ina o ama) at sinabi na nagtatago ang alitaptap sa puno ng dapdap dahil nasira ang pakpak at hindi maaaring lumaban sa malakas na hangin.

Pinagmulan: NCCA Official | Flickr