Geminiano T. de Ocampo

Geminiano T. de Ocampo: Ama ng Makabagong Optalmolohiya

Si Geminiano T. de Ocampo (He·mín·yá·no Ti de O·kám·po) ang tinaguriang “Ama ng Makabagong Optalmolohiya” sa Filipinas.

Kilala siya bilang isa sa pinakamahusay na optalmologo ng bansa, mananaliksik, imbentor, manunulat, at lider sibiko.

Pinangunahan niya ang pagtatatag ng kaunaunahang ospital ng mata sa Filipinas at naging susi sa pag-oorganisa ng Philippine Ophthalmological Society at Philippine Eye Research Institute.

Bilang isang imbentor, nagdisenyo siya ng bagong instrumento na tinaguriang de Ocampo corneal dissector. Siya rin ang unang siruhano na nagpasimula ng corneal transplantation sa Filipinas. Iginawad sa kaniya ang Pambansang Alagad ng Agham noong 1982.

Isa sa pinakamahalagang saliksik na kaniyang pinamunuan ay ang Case Report on Neovasculogenesis of the Retina, Perivasculitis, and Plevitis Retina na nalathala noong 1944.

Sumulat rin siya ng isang komprehensibong ulat na pinamagatang Blindness During the Japanese Occupation in the Philippines. Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nagtungo si de Ocampo sa Estados Unidos upang ipagpatuloy ang mas mataas na pagsasanay. Dito niya natutuhan ang makabagong paraan ng corneal transplantation at sinimulang gamitin sa Filipinas.

Inimbento rin niya ang de Ocampo corneal dissector na nagpadalî ng proseso ng pagtitistis sa matá. Pinasimulan niya ang pagtatayô ng De Ocampo Eye Hospital noong 1952, ang kauna-unahang ospital ng matá sa Filipinas.

Malaki rin ang naging kontribusyon niya sa pagsususog ng Republic Act 343 upang mapalakas ang mga patakaran sa pagbibigay ng mata ng mga yumao na. Dahil sa batas na ito, maraming Filipino ang nailigtas mula sa tuwirang pagkabulag.

Isinilang si de Ocampo noong 16 Setyembre 1907 sa Malolos, Bulacan at anak nina Juan de Ocampo at Vicenta Tiongson.

Nakatapos siya ng Medisina sa Unibersidad ng Pilipinas noong 1932 at nagpakadalubhasa sa optalmolohiya. Habang naglilingkod sa iba’t ibang ospital sa Maynila ay nagtuturo rin siya sa unbersidad. Napakaraming karangalan at pagkilala ang iginawad sa kaniya ng gobyerno ng Filipinas at mga pribadong institusyon, kabilang ang Republic Heritage and Cultural Award for Science (1961), Distinguished Service Medal (1965), Jose Rizal Award for Excellence (1968), Distinguished Medical Alumnus ng UP (1971), Ayala Award for Medical Science (1974) bago yumao noong 2 Setyembre 1987.

Pinagmulan: NCCA Official | Flickr

Mungkahing Basahin: