Hadji

Ang hadji ay isang titulo ng karangalan na inilalagay sa unahan ng pangalan ng isang muslim na matagumpay na nakapaglakbay sa Mecca.

Mula ito sa salitang Arabe na haj na nangangahulugang magsagawa ng peregrinasyon sa Mecca. Bukod sa Shahadah, Salat, Zakat, at Ramadan, kabilang ang Haj sa Limang Haligi ng Islam ayon sa turo ng propetang Muhammad at naisulat sa Koran.

Itinuturing na mahalagang lugar ang Mecca dahil sa lugar na ito ipinanganak si Muhammad noong 570 CE. Narito rin ang isang batong marmol na pinaniniwalaang ginamit ni Abraham upang makapagkubli sa mga kaaway.

Ang mga babaeng nakapagsagawa ng haj ay tinatawag na hadja o hajiya. Sa ilang mga bansang Arabe, kadalasan itong ginagamit bilang tanda ng paggalang sa mga nakatatandang miyembro ng lipunang Muslim, nakapaglakbay man sa Mecca o hindi.

Sa Filipinas isa sa mga kilalang hadji si Hadji Butu (1865-1938), isang iskolar, estadista, at ang unang senador na Muslim. Nanungkulan siya sa senado sa ikaapat at ikawalong Philippine Assembly bilang senadorpara sa ika-12 distrito ng Mt. Province, Baguio, Nueva Vizcaya, Bukidnon, Cotabato, Davao, Lanao, Sulu at Zamboanga.

Pinagmulan: NCCA Official | Flickr

Mungkahing Basahin: