Pelipe de Jesus

Sino si Pelipe de Jesus?

Si Pelipe de Jesus ay isa sa mga unang nalathalang makatang Filipino sa panahon ng mga Espanyol. Ang kaniyang mahabang tula na may pamagat na “Dalit na pamucao sa tauong Babasa nitong libro” ay nalathala bilang tulang papuri sa salin ni Fray Antonio de Borja ng Barlaan at Josaphat noong 1712.

May mga kritiko nitong ika-20 siglo ang humanga sa husay gumamit ng talinghaga ni de Jesus kaya malimit sumipi ng bahagi mula sa kaniyang 46 saknong na dalit.

Halimbawa, ang paghahambing niya sa mga kababayang bagong binyagan sa inakay at sa namamangka na nangangailangan ng patnubay (na gaya ng libro ni de Borja) upang higit na maging mabuting Kristiyano:

Ibong mumunti sa pugad

sa inang inaalagad

ay dili makalilipad

hanggang sa di magkapakpak.

Bagaman mahigit ka nang

sandaang taong binyagan,

ang lagay mo’y kung pagmasdan

sisiw ka pang kaluguhan.

Mabuway ka pang mistula

biray mo’y gigila-gila

yumua ka ma’y di pa nga

bihasa sa pamamangka.

Sang-ayon na rin sa maikling pagpapakilala ni de Borja, si de Jesus ay isang makatang taga-San Miguel, isang bayang “kahibaybayan ng Maynila.” Noong 1712, ang bayan ng San Miguel na katabi ng Maynila ay ang San Miguel na distrito ng Maynila ngayon.

Pinagmulan: NCCA Official | Flickr