Rami

Ang rami ay uri ng tela na mula sa himaymay ng halamang may gayon ding pangalan.

Ang halaman ay tinatawag ding amíray (Boehmeria nivea), isang namumulaklak na halaman sa pamilyang Urticaceae at katutubo sa silangang Asia.

Ito ay palumpong, matagal ang buhay, at lumalago sa taas na dalawang metro; ang mga dahon ay hugis puso, 7-15 sm ang haba at 6-12 sm ang lawak, at puti sa gilid. Ito ay nagbibigay ng isang kulay-pilak na hitsura.

Ang dahon nito ay palagiang lungting magulang sa ibabaw at maputîng balahibuhin sa ilalim, matulis sa magkabilang dulo, malapad at may kakapalan at humahabà nang buhat sa pito hanggang 16 sm.

Ang ramí ay karaniwang inaani dalawa hanggang tatlong beses sa isang taon. Kung maganda ang kondisyon ng paglago ay maaari itong anihin nang anim na beses. Ang ramí ay ginagamit upang makabuo ng isang tela na tinatawag na mechera, na ginagamit para sa mga kamiseta at bestidang angkop para sa mainit na klima.

Pinagmulan: NCCA Official | Flickr

Mungkahing Basahin: