Unibersidad ng Santo Tomas

Ang Unibersidad ng Santo Tomas (UST) ang pinakamatandang unibersidad sa Filipinas at sa Asia. Itinatag ito noong 28 Abril 1611 sa Intramuros, Maynila sa inisyatiba ni Obispo Miguel de Benavides, OP, na nagkaloob ng salapi at ng kaniyang aklatan upang gamitin sa pagtatatag ng kolehiyong seminaryo para ihanda ang mga kabataang lalaki sa pagkapari.

Una itong tinawag na Colegio de Nuestra Señora del Santisimo Rosario, bago naging Colegio de Santo Tomas bilang parangal sa dakilang teologong Dominiko na si Santo Tomas Aquino. Dahil sa lumalaking bilang ng mga estudyante, inilipat ang kampus sa kinatatayuan nito sa kasalukuyan sa Sampaloc, Maynila, bagama’t patuloy pa ring ginamit ang kampus sa Intramuros hanggang mawasak noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Noong 29 Hulyo 1619, binigyan ng awtoridad ang kolehiyo na magkaloob ng mga titulo sa teolohiya at pilosopiya. Idineklara itong unibersidad ni Papa Inocencio X noong 20 Nobyembre 1645. Napasailalim ito sa monarkiyang Espanyol noong 1680. Noong 1734, binigyan ito ng awtoridad ni Papa Clemente XII na magkaloob ng iba pang mga titulo.

Nang paalisin ang mga Heswita sa Filipinas noong 1768, ang UST ang naiwang nag-iisang institusyon ng lalong mataas na pagkatuto. Naging royal universidad real ito noong 1785, universidad pontifico noong 17 September 1902, at noong 1947 ay tinaguriang Katolikong Unibersidad ng Filipinas. Dalawang beses na nagsara ang unibersidad, noong 1898-1899, sa pangalawang yugto ng Himagsikang Filipino at Digmaang Filipino-Amerikano, at noong 1942-1945 nang gamiting garison ng mga Hapones ang kampus.

Dito nagtapos ang mga bayaning tulad nina Jose Rizal, Emilio Jacinto, Marcelo H. del Pilar, Apolinario Mabini, mga naging presidente ng Filipinas, Manuel Luis Quezon, Sergio Osmeña, Jose P. Laurel, Diosdado Macapagal, at maraming naging bantog na propesyonal.

Pinagmulan: NCCA Official | Flickr

Mungkahing Basahin:
1. Proseso ng enrollment para sa darating na pasukan
2. Learner Enrollmet and Survey Form FAQs