Mga Bansang Kumpirmadong May Kaso ng Coronavirus

Ang mga sumusunod ay mga bansang kumpirmadong may kaso ng coronavirus:
 • China, 
 • United States, 
 • France, 
 • Japan, 
 • South Korea, 
 • Taiwan, 
 • Singapore, 
 • Thailand, 
 • Australia, 
 • Nepal, 
 • Vietnam, 
 • Hongkong, 
 • Macau, 
 • Malaysia, 
 • Canada, 
 • Cambodia, at 
 • Sri Lanka
Pinagmulan: Spectator Index
Mungkahing Basahin: