10 Tips Para sa Masayang Buhay

Sampung (10) Tips Para sa Masayang Buhay
  1. Umiwas sa tsismisan
  2. Iwasang mangutang
  3. Huwag magtanim ng sama ng loob
  4. Matutong makuntento
  5. Huwag mainggit sa pag-unlad ng kapwa
  6. Iwasang makipagtalo
  7. Palaging Manalangin
  8. Mag-byahe at mag-relax
  9. Lumayo sa mga bisyo
  10. Huwag maging maluho
Pinagmulan: Peso Sense