Usapan ng mag-asawa tungkol sa libro

Babae: Honey, what are you doing?
Lalaki: I am reading a book.

Babae: Then why are you crying?
Lalaki: The ending of the book is very sad.

Babae: What book is that?
Lalaki: My bank book.

Pinagmulan: Funny Jokes, Quotes, atbp.

Mungkahing Basahin: