Mga lungsod na may pinakamababang kalidad ng buhay

Ang mga sumusunod ay ang mga lungsod na may pinakamababang kalidad ng buhay:
  1. Lagos
  2. Beijing
  3. Manila
  4. Dhaka
  5. Jakarta
  6. Mumbai
  7. Rio de Janeiro
  8. Cairo
  9. Shanghai
  10. Sao Paulo

Pinagmulan: Spectator Index/Deutche Bank (2019)

Mungkahing Basahin:
1. Lungsod Vigan