Bawal ang tsinelas sa pagmamaneho ng motorsiklo

bawal ang tsinelas sa pagmamaneho
Bawal ang tsinelas sa pagmamaneho ng motorsiklo
Babala sa mga nagmamay-ari ng motor!
Unang huli: Php 578.00 multa
Ikalawang huli: Php 778.00 multa
Ikatlong huli: Php 1,078 multa
Pinagmulan: @pilstarngayon
Mungkahing Basahin: