Tips Kontra Dengue

Tips Kontra Dengue
Mga Sintomas ng Dengue
1. Lagnat
2. Pananakit sa likod ng mata
3. Pananakit ng ulo
4. Rashes
5. Pagsusuka
6. Pananakit at pamamaga ng mga kasukasuan
4S Para Iwas-Dengue
1. Search and Destroy – Hanapin at sirain ang pinamumugaran  ng mga lamok.
2. Seek early consultation – Kumunsulta sa doktor kung may sintomas ng hinihinalang dengue.
3. Self protection measures – Magsuot ng mahahabang damit at gumamit ng mosquito repellelent.
4. Say yes to fogging – (only during outbreaks) suportahan ang fogging o spraying sa “hotspot areas) kung saan tumaas ang mga kaso ng dengue.
Pinagmulan: @news5AKSYON via DOH
Mungkahing Basahin: