Ano ang pagkakaiba ng Human trafficking sa Human smuggling?

pagkakaiba ng human trafficking sa human smuggling

Ano ang pagkakaiba ng Human trafficking sa Human smuggling?

Human trafficking

Ang human trafficking ay itinuturing na paglabag sa karapatang pantao.

Ang human trafficking ay mayroong pananamantala matapos na maipasok nang ilegal ang isang tao sa ibang bansa.

Human smuggling

Ang human smuggling ay itinuturing na isyu ng migration.

Ang human smuggling ay mayroong pagtanggap ng bayad para sa pagpapadali nang ilegal na pagpasok ng isang tao sa ibang bansa.

Mungkahing Basahin:

1. Human-human