Mga sintomas ng sakit sa atay

 

Mga sintomas ng sakit sa atay! Alamin at kalusuga’y sagipin!

1. Pamamanas ng paa at binti

2. Biglang paglaki ng tiyan

3. Pagkaramdam ng sakit sa tiyan

4. Paninilaw ng balat at mata (jaundice)

5. Pag-iiba ng kulay ng uyong ihi, kadalasan ito ay kulay tsaa

6. Madalas na pagkaramdam ng hilo at pagsusuka

7. Panghihina at madaling pagkapagod

8. Pag-iiba ng kulay sa iyong dumi, o pagdumi na may kasamang dugo

9. Pagkawala ng gana sa pagkain

10.Mabilis na pagkakaroon ng pasa

Pinagmulan: fb/Organic Living

Mungkahing Basahin:

1. Mga sintomas ng ulcer

2. Natural na mga pangpawala ng sakit