Pagkakaiba ng Human Trafficking sa Illegal Recruitment

pagkakaiba ng human trafficking sa illegal recruitment

Ano ang pagkakaiba ng Human Trafficking sa Illegal Recruitment?

Alamin natin.

Ang Human Trafficking ay maaring mayroon o walang kasamang pamimilit sa mga biktima, panlilinlang, pandaraya, pang-aabuso sa kahinaan ng tao, o iba pang kahalintulad na gawain.

Ang Illegal Recruitment ay maaring walang kasamang pamimilit sa mga biktima, sa halip ay pandaraya, maling pangako at panlilinlang.

Human.

Hindi Laruan.

Pinagmulan: fb/1343 Actionline Against Human Trafficking

Mungkahing Basahin:

1. Ano ang pagkakaiba ng balik probinsya, bagong pag-asa at ng hatid tulong?