Ano ang OSAEC?

 

Ano ang OSAEC?

Ang OSAEC o Online Sexual Abuse and Exploitation of Children ay isang uri ng sekswal na pang-aabuso at pananamantala sa bata gamit ang internet at teknolohiya, ito ay dapat wakasan!

Ang child pornography ay pang-aabusong sekswal sa bata gamit ang internet at teknolohiya. Ito ay isang krimen sa ilalim ng batas na Republic Act 9775 o ang “Anti-Child Pornography Act of 2009.”

Mag-report sa telepono:

PNP Patrol: 911

IACT: 1343

CWC Bantay Bata: 163

PNP ACG: (02) 8 723-0401 ext. 7494 | +639270843792

DOJ-OOC: (02) 8 524-8216

Mag-report Online:

http://www.angelnet.ph/contact_us.html

PNP-ACG: facebook.com/PNPACGWCCPU

Mungkahing Basahin:

1. 8 Tips para makaiwas sa pang-aabuso online

2. 748,000 Filipino biktima ng pang-aalipin