Sarap ng Kasag

kasag

Sarap ng Kasag

Maipagmamalaki ng Castilla, Sorsogon ang malalaki at malulutong nilang kasag.

May isang Barangay na dito nanggagaling ang masasarap at malulutong na crabs o kasag. Yung medyo magaganda at malalaki, dinadala namin diyan sa Manila.(Mayor Isagani B. Mendoza, Castilla, Sorsogon)

Pinagmulan: @PIADesk

Mungkahing Basahin:

1. Amorseko 

2. Agukoy