Pinaka-common na species ng bayawak sa Pilipinas

 

Pinaka-common na species ng bayawak sa Pilipinas

Alam nyo ba?

Alam nyo ba na isa sa mga pinaka-common na species ng bayawak sa Pilipinas ang “marbled watered monitor lizard.” Palagi itong nahuhuli at napupunta sa lugar ng mga tao.