Magkano sweldo ng nurse sa Pilipinas?

 

Magkano sweldo ng nurse sa Pilipinas?

Ang isang nurse sa Pilipinas na nagtatrabaho sa gobyerno ay may buwanang sweldo na Php 33,575 (salary grade, SG-15).

Buwanang sweldo ng ilang empleyado ng gobyerno:

  • Teacher 1: Php 23,877 kada buwan (SG 11)
  • Medical Officer III: Php 60,901 (SG 21)
  • Mayor: Php 182,191 (SG 30)
  • Congressman: Php 268,121 (SG 31)
Mungkahing Basahin: