Author: Bigwas

Ama ng paglilimbag

  Ama ng paglilimbag Itinuturing si Tomas Pinpin na “Ama ng Paglilimbag” sa Filipinas dahil siyá ang unang tanyag at kinikilálang manlilimbag na katutubo nang ipasok ang imprenta ng mga Espanyol. Ipinalalagay na isinilang siyá sa loob ng mga taóng 1580...

Pinoy

Pinoy ang kolokyal na tawag sa mga Filipino sa loob at labas ng Filipinas. Mula ito sa hulíng dalawang pantig ng “Pilipino” at dinagdagan ng panlaping –y, na karaniwang ginagamit sa pagpapalayaw, gaya sa Moy, Totoy, Loloy, at iba pa. Tiyak...

Pinipig

Bahagi ang pinípig at pipígan ng romantikong alaala kapag anihan sa kanayunan noon. Nagtitipon ang mga taganayon kung gabi sa patio at sa tanglaw ng isang malaking sigâ ay idinadaos ang pipígan. Nagtitipon silá upang magpasalamat sa masaganang ani. Humahalimuyak sa...

Pinais

  Ang pinais ay isdang binalot sa dahon ng saging sakâ pinakukuluan hanggang malutò. Tinatawag din itong páis. Karaniwang maliliit na isda ang ginagamit, gaya ng dulong, tawilis at dilis, at inaasnan bago balutin sa dahon ng saging. Kailangan munang isalab...

Pinaglabanan

Makasaysayang pook sa San Juan, Metro Manila ang Pinaglabanan. Dito naganap, noong 29 Agosto 1896, ang unang sagupaang bahagi ng Himagsikang Filipino. Nagsimula ang labanan nang iniutos ni Bonifacio na salakayin ang polvorin o imbakan ng pulbura’t armas ng mga Espanyol...