Piko

Ang piko ay ang isa sa mga pinakasikat na larong kalye sa Pilipinas. Popular din sa ibang bansa na may iba at sariling panuntuanan. Materyales: Chalk o kahit anong pang marka sa sahig na makakaguhit ng linya. Maaari ring gumamit ng stick kapag ang sahig ay lupa. Isang makinis at patag na bato na magsisilbing … Read more

Hebalo: Bugtong mula sa wikang Waray

Hebalo: Bugtong mula sa wikang Waray Nagtanum ako ug usaka puno sa taliwala salaud,walay laingnakakoha ug dili anhakon hinahuna. Hebalo I planted a tree in the middle of the sea,nobody can get it except me. Knowledge Mungkahing Basahin: Puluguan Batuin at Aldo

Pagkabigo: Kasabihan sa Wikang Ilokano

Pagkabigo: Kasabihan sa Wikang Ilokano “Saan a pariaSaan nga aproNgem nakapapait iti tao.” “It is not an ampalayanor is it a bile,but it is very bitter to man.” Mungkahing Basahin: Buhay Alamang Hurubaton

Ospital: Kasabihan sa Wikang Ilokano

Ospital: Kasabihan sa Wikang Ilokano “Agyamanka itipannakaipasdekna;Ta pia ken salun-atti salaknibanna.” “Be thankful that it is established;because pep and good health it protects.” Mungkahing Basahin: Buhay-Alamang Salawikain Hurubaton

Tademan: Bugtong mula sa Wikang Maguindanao

Tademan: Bugtong mula sa Wikang Maguindanao Isang bugtong mula sa wikang Maguindanao na may temang “Ala-ala / Memories”. Malidu u di pikilinmuna den u pikilin Tademan It would be sad if you don’t think about it,it would be sadder if you think about it. Memories Mungkahing Basahin: Balanga Ampong Nasi Culog Kandilang may sindi

Nagayanayat

Isang bugtong mula sa wikang Ilokano: NAGAYANAYAT (loving each other) “Nag molaac iti masetas ditoylocong iti dacolapco iti pinagsi bogco toy loac quet itipinamorosco toy matac.” Ilocano I planted a plant in the midstof the palm of my hand,I watered it with my tears,I gathered it with my eyes. A Little Book of Filipino Riddles … Read more

Uran: Bugtong mula sa Wikang Bagobo

Uran: Bugtong mula sa Wikang Bagobo “Gassa’ ni apu’Na hannad kavilang. Gassan apu’Kannag kavilang.” Bagobo The arrows of grandfatherThat cannot be counted. The arrows of grandfatherCannot be counted. Bagobo RiddlesBy E. Arsenio Manuel Mungkahing Basahin: Mata (eyes): Isang Bugtong Mula Sa Wikang Bagobo KA:MAG (isang Bugtong Mula Sa Wikang Bagobo) Hebalo