Category: Aliwan

Nanay Tatay

“Nanay Tatay” is a popular clapping game to test one’s concentration. Do your kids know the words to Nanay Tatay, as well as other clapping games? Nanay Tatay Nanay Tataygusto ko tinapay Ate, Kuya,gusto kong kapeLahat ng gusto ko ay susundin...