Bakuna ng baby laban sa TB

Bakuna ng baby laban sa TB BCG ang bakuna para magkaroon ng proteksyon si Baby laban sa TB meningitis (pamamaga ng pabalat ng utak). Magpabakuna na! Long life for all, kaya sa Healthy Pilipinas. Ang BCG o Bacille Calmette-Guerin Vaccine ay nagbibigay proteksyon laban sa TB meningitis at miliary TB. Ang schedule ng bakuna ay … Read more

Pansit-pansitan

Ang ating Halaman Sa Nayon ngayong araw ay ang Pansit-pansitan. May scientific name na Peperomia pellucida, kabilang ito sa 10 halamang gamot na inirekomenda ng Department of Health at pinag-aaralan bilang gamot sa gout at arthritis. May pansit-pansitan ba sa inyong nayon? Ano ang iba pang tawag sa halamang gamot na ito? Pinagmulan ng imahe: … Read more

Tamang oras para maging mabisa ang fogging

Sumunod sa nakalaan na oras para maging mabisa ang fogging activities sa ating mga komunidad. Suportahan natin ang mga fogging activities sa ating mga komunidad kung nagbabadya ang outbreak ng Dengue. Huwag kalimutan, para maging mabisa ang fogging, dapat gawin ito sa mga oras na sumusunod: 6:00 – 8:00 ng umaga4:00 – 8:00 ng gabi … Read more

Panatang Maka-Bida!

Panatang Maka-Bida! Mahal ko ang PilipinasAt ang kapwa kong Pilipino Naniniwala akong ang pagiging malayaAy may katumbas na pagiging responsable Kaya nangangako akong magsusuot ng Best-fitted mask sa lahat ng oras Nangangako akong mag isolate Kapag masama ang aking pakiramdam Nangangako akong kukumpletuhinAng aking primary series ng bakuna At kukuha ng booster dose para sa … Read more

Sundin ang 4 o’clock habit

Sundin ang 4 o’clock habit at mag search and destroy ng pwedeng tirahan ng lamok sa bahay, opisina o eskwelahan. Let’s Crush Dengue, para hindi mag-Landing on You, para sa isang Healthy Pilipinas! Sugpuin ang ang lahat ng lamok sa inyong lugar! Hanapin ang lahat ng posibleng tinitirhan ng mga kiti-kiti at itlog ng lamok, … Read more

Sino ang maaaring humingi ng tulong sa Malasakit Centers?

Sino ang maaaring humingi ng tulong sa Malasakit Centers? Indigent patients Financially incapacitated patients o mga pasyenteng humaharap sa matinding hamong pang-pinansyal upang matugunan ang matagalang gamutan o gastusin. Paano makahingi ng tulong sa Malasakit Centers? Magtungo sa pinakamalapit na ospital na may Malasakit Center upang masuri ang inyong pangangailangang medikal o pinansyal. Sumailalim sa … Read more

Ano ang kanser sa prostate?

Ano ang kanser sa prostate? Habang tumatanda ang isang lalaki, mahalagang mapanatili niya ang kalusugan ng kanyang prostate gland. Basahin ang karagdagang impormasyon tungkol sa Prostate Cancer: Ano ang kanser sa prostate? Ang kanser sa prostate ay kanser na nabubuo sa prostate – ang glandulang sinlaki ng walnut sareproductive system ng isang lalaki. Ito ay … Read more