Category: Militar

Punyal

Ang maikling patalim, gamit mang sandata o para sa pang-araw-araw na gawain, ay karaniwang tinatawag na punyal. Katulad nitó bagaman may naiibang hugis ang tinatawag namang balaráw. May mahalagang gamit ito sa mga sinaunang ritwal, lalo na pagtarak sa leeg ng...

Pulisya

Ang pulisya ay organisadong puwersang sibil para sa pagpapanatili ng kaayusan, katahimikan, at pagpapatupad ng batas. Mula ito sa salitang Latin na politia at Griyego na politeia na nangangahulugang “pagkamamamayan, administrasyong sibil.” Sa sinaunang lipunang Gresya, ang mga alipin ang nagsilbing...

Labanan sa Bangkusay

  Labanan sa Bangkusay Tumanggi ang mga pamayanan sa Hilagang Look ng Maynila na mapailalim sa mga bagong dating na mananakop na Espanyol sa Maynila. Isang armadang binubuo ng 2,000 mandirigmang Muslim buhat sa Macabebe, Hagonoy, at iba pang bahagi ng...

Pag-aalsang Hassan

  Pag-aalsang Hassan Ang Pag-aalsáng Hassán ay isang rebelyong Moro na pinangunahan ni Panglima Imam Hassan at naganap sa Jolo noong Digmaang Filipino-Amerikano. Si Hassan ang kumander ng distrito ng Luuk, Sulu sa ilalim ng Sultanato ng Sulu. Siya ang unang...

Pag-aalsa sa Cavite

  Pag-aalsa sa Cavite Ang Pag-aalsá sa Cavite (o Cavite Mutiny sa Ingles) ay isang pag-aalsa noong 1872 ng umaabot sa 200 Filipinong sundalo at obrero sa arsenal sa Cavite. Madaliang nasugpo ng pamahalaang kolonyal ang pag-aaklas ngunit naging makabuluhan ito...