Category: Pagkain

Pulut

May dalawang uri ng pulut. Una at mas múra, ang matamis at malapot na katas ng tubo. Tinatawag itong molasses sa Ingles. Nakukuha din ito sa sugar beet. Karaniwan ito noong inihahalò sa pagkain ng kabayo at ibang alagang hayop. Ngunit...

Piyaya

Ang piyaya (o piaya) ay isang pagkaing Filipino na pinipí, hugis bilóg, at gawa sa matigas-tigas na tinapay na pinalamanan ng muskobadong asukal. Hindi ito nakapagtataká, dahil nagmumula ang piyaya sa Negros Occidental, ang kilaláng pangunahing gawaan ng asukal sa bansa....

Pinipig

Bahagi ang pinípig at pipígan ng romantikong alaala kapag anihan sa kanayunan noon. Nagtitipon ang mga taganayon kung gabi sa patio at sa tanglaw ng isang malaking sigâ ay idinadaos ang pipígan. Nagtitipon silá upang magpasalamat sa masaganang ani. Humahalimuyak sa...

Pinais

  Ang pinais ay isdang binalot sa dahon ng saging sakâ pinakukuluan hanggang malutò. Tinatawag din itong páis. Karaniwang maliliit na isda ang ginagamit, gaya ng dulong, tawilis at dilis, at inaasnan bago balutin sa dahon ng saging. Kailangan munang isalab...

Pastilyas

Ang pastílyas ay matamis na pamana ng kolonyalismong Espanyol. Lumaki sa pamilyang mestiso si Carmen Guerrero Nakpil at matimyas na bahagi ng kaniyang gunita ng Pasko ang “nagtutumayog na mga castillo (mistulang monumento ng mga minatamis), pastillas na binalot sa napapalamutihang...