Category: Palakasan

Palosebo

  Palosebo Ang palosebo ay isa sa pinakakaraniwang laro tuwing may pista o may espesyal na pagdiriwang sa isang bayan sa Filipinas. Ang palosebo ay hango sa dalawang salitang Espanyol—palo o poste at sebo o grasa. Sa larong ito, bawat kalahok...

Palarong Pambansa

  Palarong Pambansa Ang Palarong Pambansa ay isang taunang paligsahan na tampok ang iba’t ibang uri ng isports at nilalahukan ng daan-daang mag-aaral sa mababà at mataas na paaralan na kumakatawan sa kinabibilangan niláng rehiyon ng Filipinas. Maituturing itong pambansang Olympics...

Huwego de Prenda

Ang huwego de prenda, batay sa kahulugan ng pinagmulan nitong Espanyol na juego de prenda, ay “laro ng multa.” Nilalaro ito tuwing burol o lamayan. Walang takdang bilang ang maaaring sumali sa laro ngunit malimit na kabataan ang mga kalahok. Umuupo...

Huwego de Anilyo

Ang huwego de anilyo ay isang uri ng paligsahang pangkalalakihan at idinadaos kung pista at malaking pagdiriwang. Ang pangalan ng laro ay mula sa Espanyol na juego de anillo o “laro ng singsing.” Tinutukoy ng “singsing” ang mga binilog na alambre...

Jack en Poy

Ang jack en poy ay isang larong aliwan ng mga bata bagaman malimit ginagamit upang mapilì ang taya sa isa pang laro. Kahawig nito ang rock-paper-scissors ng mga Amerikano. Dahil sa pangalan, malimit isiping mula ito sa mga Amerikano, bagaman mula...