Category: Personalidad

Pinoy

Pinoy ang kolokyal na tawag sa mga Filipino sa loob at labas ng Filipinas. Mula ito sa hulíng dalawang pantig ng “Pilipino” at dinagdagan ng panlaping –y, na karaniwang ginagamit sa pagpapalayaw, gaya sa Moy, Totoy, Loloy, at iba pa. Tiyak...

Geronima Pecson

  Geronima Pecson (19 Disyembre 1896-31 Hulyo 1989) Hindi lámang kilalá si Geronima Tomelden Pecson (He·ró·ní·má To·mel·dén Pék·son) bilang unang nahalal na babaeng senador kung hindi kilalá rin siyá sa aktibo niyang pakikisangkot sa edukasyon at kawanggawa. Bago naging senador si...

Jose Maria Panganiban

Jose Maria Panganiban (1 Pebrero 1863-19 Agosto 1890) Si Jose Maria Panganiban (Ho·sé Ma·rí·ya Pa·nga·ní·ban) ay manunulat at aktibong kalahok sa Kilusang Propaganda. Gumamit siya ng sagisag panulat na Jomapa at J.M.P. sa pahayagang La Solidaridad. Isinilang siyá noong 1 Pebrero...

Jose Palma

  Sino si Jose Palma? Jose Palma (3 Hunyo 1876-12 Pebrero 1903) Si Jose Palma (Ho·sé Pál·ma) ay isang makata at sundalo na naging tanyag sa pagsulat niya ng “Filipinas,” na siyáng naging titik sa wikang Espanyol ng Pambansang Awit. Noong...