Category: Pinoy-Jokes

Lakampera Virus

Warning: Mag-ingat sa kumakalat na virus, ang lakampera virus! Tuwing kailan ito nararamdaman? Ang mga sintomas ay karaniwang nararamdaman tuwing petsa-de peligro at tuwing dumadaan si Judith (due date) at Bill (bills). Mag-ingat sa virus na ito! Mga sintomas ng lakampera...